Visie, doelen en persoonlijke missie

In mijn praktijk, Marianne de Wit coaching & supervisie,
richt ik mij op loopbaan- en levensvragen.

 • Essentiële uitgangspunten hierbij zijn:
 • Het hier-en-nu staat centraal: het bewustzijn van eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, is de basis van mijn begeleiding.
 • Het is fundamenteel om een goede balans te vinden tussen het behalen van doelen en resultaten aan de ene kant en anderzijds het kunnen omgaan met de situatie zoals deze is.
 • Het ontwikkelen van een milde houding ten aanzien van jezelf en anderen is essentieel.
 • Mensen kunnen veel meer dan ze denken.
 • Cliënten nemen de beslissing over hun ontwikkeling.
 • Doelen die ik nastreef:
 • Mensen vergroten hun bewustzijn
 • Mensen vinden zelf het antwoord op hun vraag
 • Mensen ontwikkelen een milde houding naar zichzelf en anderen
 • Mensen functioneren effectief
 • Mensen ontwikkelen hun beroepsidentiteit

Ik ervaar het als mijn persoonlijke missie om mensen te stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.