Offertes, tarieven en contract bij coaching en supervisie

Offertes worden op maat gemaakt.

Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.

Voor begeleidingssessies van particulieren geldt een ander tarief dan voor sessies in opdracht van bedrijven.

Na een telefonisch gesprek over uw vraag kunt u een indicatie krijgen over de kosten. De daadwerkelijke kosten worden u geoffreerd na de intake. De kosten van de intake worden alleen in rekening gebracht wanneer er een overeenkomst tot stand komt.

Na de intake formuleert Marianne de Wit in een contract de vraag, het beoogde resultaat, alle afspraken en voorwaarden. Wanneer u akkoord gaat met de offerte en het contract, ondertekent u en retourneert u het ondertekende document naar Marianne de Wit coaching en supervisie. Een overeenkomst ontstaat indien alle contractpartners de offerte en het contract ondertekend hebben en deze in het bezit zijn van de opdrachtnemer.

Offertes, tarieven en contract