Aanmelding en werkwijze voor Coaching in Eindhoven

Aanmelding coaching en supervisie
Werkgevers kunnen werknemers aanmelden voor individuele coaching en voor individuele supervisie en groepssupervisie.
U kunt zich ook als particulier aanmelden voor coaching en supervisie.

Werkwijze coaching en supervisie
Bij individuele coaching en individuele supervisie:
in een coach- of supervisietraject waarbij de werkgever de opdrachtgever is, geschiedt de intake bij voorkeur met coachee/supervisant en werkgever. Aan het eind van een intakegesprek is de coachvraag/supervisievraag helder evenals het beoogde resultaat. Tevens is er duidelijkheid over wie de opdrachtgever is en wat de afspraken zijn.

Bij coaching gaat het om het bewustzijn van belemmerende en helpende factoren. Het coachen richt zich vervolgens op het leren omgaan met deze hindernissen vanuit een milde houding, en het inzetten van helpende factoren. Zoveel mogelijk in de hier-en-nu situatie. Gemiddelde duur na de intake: 6 tot 8 sessies van 1 tot 1,5 uur.

Bij supervisie vormt een ontwikkelingsgerichte vraag het vertrekpunt. Reflectie op werkervaringen en belangrijke factoren die daarin een rol spelen, vormen de inhoud van de bijeenkomsten. Aantal sessies na de intake: 10. Duur per bijeenkomst: 1 uur.
Bij groepssupervisie is de duur per bijeenkomst 1,5 uur voor 2 deelnemers en 2 uur voor 3 of 4 deelnemers. De coachee/supervisant stelt zich open en actief op en voert tussentijdse opdrachten uit.

In coaching en supervisie wordt gebruik gemaakt van ondersteunende mindfulness- en compassieoefeningen.

De afspraken over coaching en supervisie worden contractueel vastgelegd.