In mijn praktijk bied ik u de volgende begeleidingsvormen:

  • Individuele coaching
  • Individuele supervisie en groepssupervisie
  • Mindfulness- en compassietrainingen

Bij alle begeleidingsvormen is het vergroten van het bewustzijn en het ontwikkelen van een milde levenshouding essentieel.

Hieronder leest u in een korte samenvatting wat ik onder deze begeleidingsvormen versta:

Individuele coaching: in een begeleidingsvorm die zich kenmerkt door een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee, wordt gewerkt aan een vooraf opgesteld doel. Het coachen is gericht op het behalen van het beoogde resultaat, op het maken van eigen keuzes en op het vrijmaken van de (nog niet bewuste) mogelijkheden en talenten van de coachee.

Individuele supervisie: een begeleidingsvorm waarbij reflectie een belangrijke rol speelt. Supervisie is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke beroepsidentiteit en het verbeteren van het functioneren.

Groepssupervisie: het doel van groepssupervisie komt overeen met dat van individuele supervisie. Het maximale aantal deelnemers per groep is 4.